Pagal UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas − direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, privalomi akcininkams ir direktoriui bei kitiems bendrovės darbuotojams.

Didžiausias akcininkas – Vilkaviškio rajono savivaldybė (99,838 %), kiti fiziniai asmenys.

Direktorius

Direktorius yra bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja bendrovės veiklą. Bendrovės administracijos narių įgaliojimai ir atsakomybė nustatomi direktoriaus įsakymu.

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai” strategija

Vilkaviškio rajono savivaldybės lūkesčių raštas UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai” administracijai

Skip to content