UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ įstatai pakeisti 2016 m. balandžio 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Nauja įstatų redakcija 2016 m. birželio 8 d. įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

 

Įstatai