2024 metai

2024 m. 06 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2024 m. 05 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2024 m. 04 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2024 m. 03 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2024 m. 02 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2024 m. 01 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2023 metai

2023 m. 12 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2023 m. 11 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2023 m. 10 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2023 m. 09 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2023 m. 08 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2023 m. 07 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2023 m. 06 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2023 m. 05 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2023 m. 04 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2023 m. 03 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2023 m. 02 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2023 m. 01 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos  

2022 metai

2022 m. 12 mėn. karšto vandens kainos patikslinimas

2022 m. 12 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2022 m. 11 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2022 m. 10 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

Kintamos kainos dedamosios pakeitimas pagal vidutinę svertinę kuro kainą

2022 m. 09 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2022 m. 08 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2022 m. 07 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2022 m. 06 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2022 m. 05 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2022 m. 04 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2022 m. 03 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2022 m. 02 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2022 m. 01 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2021 metai

2021 m. 12 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2021 m. 11 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2021 m. 10 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2021 m. 09 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2021 m. 08 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2021 m. 07 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2021 m. 06 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2021 m. 05 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2021 m. 04 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2021 m. 03 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2021 m. 02 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2021 m. 01 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2020 metai

2020 m. 12 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2020 m. 11 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2020 m. 10 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2020 m. 09 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2020 m. 08 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2020 m. 07 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

2020 m. 06 mėn. šilumos bei karšto vandens kainos

 

Nuoroda į centralizuotai tiekiamos šiluminės energijos Vilkaviškio rajone kainą  (Šilumos kainos, ct/kWh su PVM)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „VILKAVIŠKIO ŠILUMA“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO

2020 m. sausio 28 d. Nr. O3E-72

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 7 dalies 1 punktu bei Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus 2020 m. sausio 21 d. pažymą Nr. O5E-52 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano“ Taryba n u t a r i a:

  1. Konstatuoti, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba pažeidė Įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 punkto nuostatą, t. y. per 30 dienų po šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo nenustatė UAB „Litesko“ filialui „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.
  2. Vienašališkai nustatyti laikinas UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainos dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio):

2.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:

2.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,45 + THG,KD, dedamąsias:

2.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,45 ct/kWh, iš to skaičiaus šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,58 ct/kWh;

2.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;

2.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:

2.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,45 + TH,KD, dedamąsias:

2.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,45 ct/kWh;

2.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;

2.2.2. dvinarės kainos dedamąsias:

2.2.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 17,92 Eur/mėn./kW;

2.2.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 20,77 Eur/mėn.;

2.2.2.3. dvinarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD,dv;

2.3. šilumos perdavimo kainas:

2.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,27 + THT,KD , dedamąsias:

2.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,27 ct/kWh;

2.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;

2.3.2. dvinarės kainos dedamąsias:

2.3.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 9,29 Eur/mėn./kW;

2.3.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 8,86 Eur/mėn.;

2.3.2.3. dvinarės kainos kintamąją dalį – THT,KD,dv;

2.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,16 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip 2

 

pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,13 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,08 Eur/mėn.

  1. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, TH,KD,dv, THT,KD, THT,KD,dv, TH formules:
1. Šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamoji ir šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės kainos ir dvinarės kainos kintamoji dedamoji THG,KD = TH,KD = TH,KD,dv = 0,26 + ((1 714 × pHG, d) + (3 111,8 × pHG, b) + (295,1 × pHG, ska)+(117,2 × pHG, dyz)) / (39 881 752 / 100)
2. Šilumos perdavimo vienanarės kainos ir dvinarės kainos kintamoji dedamoji THT,KD=THT,KD,dv = 0,05 + (7 049 955 × TH ) / 32 831 797
3. Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina TH = 2,45 + TH,KD

čia:

pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);

pHG, b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/tne);

pHG, ska – skalūnų alyvos kaina (Eur/tne);

pHG, dyz – dyzelino kaina (Eur/tne).

Skip to content