Darbo užmokestis

Pagal uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) įstatus Bendrovės valdymo organai yra: akcininkai, kolegialus valdymo organas –  valdyba ir vienasmenis valdymo organas – vadovas – Bendrovės direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo nariai ir valdybos nariai negauna atlygio už veiklą, susijusią su Bendrovės valdymu.

2020 M. AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESTIS
Darbuotojų grupės Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, eurais
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Bendrovės vadovai 1687.50
Struktūrinių padalinių vadovai
Specialistai 1059.71
Technikai / operatoriai / kvalifikuoti darbininkai 916.71      
Nekvalifikuoti darbininkai
Vidutinis Bendrovės bruto darbo užmokestis 1077