Praneškite apie korupciją:

        Kviečiame informuoti (ne anonimiškai) UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ asmenį atsakingą už antikorupciją apie neteisišką bendrovės darbuotojų elgesį ir korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, kyšininkavimą, sukčiavimą ir kitas nusikalstamas veikas), su kuriomis teko susidurti. Pranešime trumpai išdėstykite įvykio aplinkybes, laiką, vietą, nurodykite liudytojus, įrodymus ir išdėstykite savo nuomonę.

Pageidaujantiems gauti atsakymą, arba, kad būtų galima informuoti apie tyrimo eigą, rezultatus ir išvadas prašome nurodyti kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, faksą, el. pašto adresą ir kt.) ir pažymėti, kokiu būdu – telefonu, elektroniniu paštu ar laišku – jūs norėtumėte būti informuoti.

Jei informacija pateikiama oficialiai – atsakymas teikiamas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais, atsakyme nurodant tiek informacijos, kiek jos pateikti leidžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Pranešimus, susijusius su korupcija, galite pateikti vyriausiajai finansininkei Giletai Labašauskienei, kuri yra atsakinga už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“.

Pranešimai gali būti pateikiami:

  • telefonu (8 342) 52706;
  • elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu g.labasauskiene@vilkaviskiost.lt;
  • atsiuntus paštu ar atvykus adresu Birutės g. 8A, 70145, Vilkaviškis.

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ administracija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbta viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti, melagingai įskųsti nekaltą asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154, 236 straipsniuose.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

Pranešimas apie korupcijos apraiškas

2024-01 Potvarkis dėl A. Strakalaičio nusišalinimo (priimtas)

Ataskaitos:

2021 m.

2020 m.

2019 m.

Skip to content