Centralizuotas šilumos tiekimas Vilkaviškyje pradėtas 1964 metais. Tuomet katilinėje buvo sumontuoti 3 kietojo kuro katilai „Universal 5“. Pirmieji vartotojai – daugiabučiai namai Vilniaus ir Gedimino gatvėse. Plečiantis daugiabučių namų statybai Kęstučio ir Maironio gatvėse didėjo šilumos gamybos ir aprūpinimo šilumos energija poreikis naujiems vartotojams. Todėl buvo sumontuoti dar 8 kietojo kuro katilai „Universal 5“. Katilinę eksploatavo Vilkaviškio miesto vandens tiekimo įmonė.

Iki 1971 metų Vilkaviškio mieste veikė 28 vietinės kietojo kuro katilinės. Tais pat metais Vilkaviškio rajoninė katilinė buvo perduota Vilkaviškio komunalinių įmonių kombinatui ir pradėta rekonstruoti. Toliau plečiantis daugiabučių namų statybai, pradėtas naujas etapas – šilumos energiją bei karštą vandenį tiekiant centralizuotai ir gaminant garo katilais. 1973 metų rugsėjį, susikūrus Jungtinių katilinių ir šilumos tinklų direkcijai, į ją buvo priimti Vilkaviškio, Ukmergės ir Biržų šilumos tiekėjai. 1983–iaisiais direkcija reorganizuota į valstybės įmonę „Šiluma“, o katilinė – į valstybės įmonę Vilkaviškio miesto šilumos tinklus. 1993–iaisiais prie Vilkaviškio šilumos tinklų prišlieta Kybartų katilinė, o 2000 metais – Pilviškių bei Paežerių katilinės. 1994 metais smulkieji šilumos energijos gamintojai sujungti į vieningą Lietuvos energetikos sistemą, Vilkaviškio šilumos tinklai prijungti prie Alytaus šilumos tinklų. 2000 metais Vilkaviškio šilumos ūkį išsinuomojus bendrovei „Litesko“, buvo

įregistruotas jos filialas „Vilkaviškio šiluma“. UAB „Litesko“ investavo į Vilkaviškio, Kybartų, Virbalio, Paežerių ir Pilviškių katilinių rekonstrukciją. Virbalio katilinė – dirba be nuolatinio personalo, stebėseną vykdo Kybartų personalas. Paežerių ir Pilviškių katilinės buvo demontuotos, pastatytos naujai ir taip pat automatizuotos, stebėseną vykdo Vilkaviškio personalas. 2002 metais Kybartuose buvo sumontuotas 1,5 MW galios automatizuotas biokuro katilas su kuro padavimo ir pelenų šalinimo sistemomis bei kuro sandėliu. 2004–aisiais Vilkaviškio katilinėje Nr. 1 buvo demontuotas garo katilas DKVR, kuris buvo pritaikytas kūrenti tik mazutą. Vietoje jo buvo pastatytas 2,5 MW galios biokuro katilas. 2015 metais Vilkaviškyje darbą pradėjo antrasis biokuro katilas, kuris leido sumažinti brangių gamtinių dujų vartojimą ir užtikrinti mažesnę šilumos kainą. Vilkaviškio rajoninėje katilinėje įrengto biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo galia sudaro 3 MW, taip pat sumontuotas 1,4 MW galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris. Šilumos gamybai pradėjus vartoti biokurą, gamtinių dujų suvartojimas sumažėjo 1,8 mln. kub. metrų per metus. Pradėjus veikti naujajam biokuro katilui, iš esmės atsisakius taršių gamtinių dujų vartojimo, CO2 emisijos buvo sumažintos virš 3,4 tūkst. tonos per metus. Iš viso Vilkaviškio rajone naujo tipo bekanaliais šilumos tinklais pakeista apie 7 km nusidėvėjusių senų kanalinių šilumos trasų. Įrengti elektroniniai karšto vandens skaitikliai su galimybe duomenis nuskaityti per nuotolį. Šiuo metu UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ paslaugas teikia daugiau nei 3910 vartotojų: 3810 yra daugiabučių gyventojai, likusi dalis – individualūs namai ir įmonės. Šilumos energija ir karštas vanduo tiekiama daugiau nei šimtui daugiabučių namų.

Skip to content