DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

 

 

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktoriaus 2024 m. balandžio 3 d. sprendimu  Nr. VAP- 1   2024 m. balandžio 25 d. 10:00 val. šaukiamas UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks Birutės g. 8A, Vilkaviškyje.

Akcininkai registruojami nuo 9:30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Finansinės atskaitomybės už 2023 metus dokumentų patikrinimo rezultatų svarstymo (auditoriaus išvada).
  2. Finansinės atskaitomybės už 2023 metus dokumentų tvirtinimo.
  3. Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
  4. Dėl 2023 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

 

Akcininkų įgaliotiniai privalo turėti įstatymu nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Su susirinkimo dokumentais nuo 2024 m. balandžio 3 d. galima susipažinti bendrovės buveinėje, telefonas pasiteiravimui 8 628 35455.

Jeigu 2024 m. balandžio 25 d. nebus šaukiamo akcininkų susirinkimo kvorumo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2024 m. gegužės 13 d. 13:00 bendrovės buveinėje.

Categories: Naujienos

Skip to content